HUISREGELS

HUISREGELS

Iedereen is welkom

De huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt op en rond het festivalterrein.

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, of van de door de organisatie aangewezen personen / autoriteiten. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie. Toegang tot het festival is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Tenzij duidelijk is aangegeven dat het festival gratis toegankelijk is. Een ieder die zich op het festival bevindt moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. De minimale leeftijd om het festival te bezoeken is 18 jaar. Personen onder de leeftijd van de 18 jaar moeten worden begeleidt door een persoon van 18 jaar of ouder. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren op en rond het festivalterrein. Het is verboden in staat van dronkenschap het festival te betreden of om op het festival aanwezig te zijn. De door de organisatie aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot het festival, of zich bevindt op het festivalterrein, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering.

De volgende zaken mogen niet meegenomen worden op het Festivalterrein;

 • etens- en drinkwaren, flesjes water tot 50cl zijn wel toegestaan
 • gevaarlijke voorwerpen, waaronder messen, wapens, glas en blik
 • drugs en alcohol
 • giftige, brandbare en explosieve materialen, waaronder vuurwerk
 • skates, skeelers, rolschaatsen, steps, skateboards, scooters, brommers en fietsen
 • professionele foto- , video- en opnameapparatuur (alleen na goedkeuring van de organisatie)
 • vlaggen, vlaggenstokken, spandoeken
 • voetbalshirts en overige clubuitingen
 • onbemande luchtvaartuigen, waaronder drones

  De Organisatie is gerechtigd om opnamen van bezoekers van het Festival te maken.

  De organisatie is gerechtigd om de opnamen van haar festival en haar bezoekers naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook en voor onbeperkte duur.

 • HELP DE ORGANISATIE

  Let op: Koop je kaartje online, daarmee help je ons. Ivm een te kort aan handen willen wij graag de kassa ontlasten.

  Voordelen:

 • Snellere afwikkeling bij de kassa
 • Geen rompslomp met pinnen en betalingen
 • Minder opstoppingen in de rij
 • Door is more

  Veelgestelde vragen:

 • Vrijmibo is voor iedereen, naast alle bezoekers zullen ook veel locale bedrijven aanwezig zijn
 • Kinderen tot 18 jaar mogen gratis naar binnen(verplicht met ouders of begeleiders mee)
 • Bier en Meer vindt binnen, buiten plaats of beiden
 • Expo(binnen) is mooi open met een glazen plafond
 • Expo(buiten) is buiten met een betegelde vloer voor de hal met een hele open pui
 • Naast bier is ook fris, koffie en thee beschikbaar
 • We accepteren ook contant (geen 100, 200 en 500 euro biljetten)
 • Expo is goed bereikbaar met buslijn 300, rijdt om de 8 minuten
 • Bushalte is voor de deur van de Expo